Kleuterklas, groep 1 en 2

Van kleuter naar leerling

Spelen is lerenKleuterklas
Jonge kinderen leren door hun spel, met hun ledematen en zintuigen. Het is in de meest letterlijke zin ervaringsleren. Spelen zowel in vrije vorm als in geleide vorm bevordert een gezonde fysieke ontwikkeling en vormt de basis voor het latere leren. Er ontstaat als het ware een ingebouwde, onbewuste kennis van zaken die later opgeroepen kan worden in het bewuste leerproces.

Ritme en regelmaat
Ritme en regelmaat zijn essentieel in de kleuterklas. Ritme geeft dynamiek in geordende vorm. Regelmaat geeft houvast en veiligheid en daardoor gelegenheid tot verdieping. In de huidige rusteloze en vaak chaotische tijd is herhaling en regelmaat voor de kleuters een zegen. Zo krijgen ze de kans met de wereld vertrouwd te raken en zich er echt mee te verbinden.

Vrij spel
De rest van de week is er dagelijks naast het geleide spel ook veel ruimte voor vrij spel in de klas. De kleuters worden aangemoedigd om zelf hun spel en speelkameraadjes te kiezen. Hierdoor wordt hun eigen wil goed aangesproken en komt het kind uit zichzelf in beweging. De hele inrichting van het lokaal werkt uitnodigend om te gaan spelen. Tijdens dit vrije spel is er ruimte om mee te doen aan broodbakken, soep maken, tekenen schilderen, timmeren, borduren of weven. Deze vaardigheden stimuleren o.a. de fijne motoriek, de taakgerichtheid en het concentratievermogen Er wordt elke dag gezongen, verteld, gedanst of toneel gespeeld.

Bosdag
Met uitzondering van de koude wintermaanden, gaan we het hele jaar door op woensdag met de kleuters de natuur in. Daar krijgen de kinderen de tijd om te kunnen scharrelen, zoeken, verzamelen, categoriseren, vergelijken, klimmen, rennen en spelen in eigen tempo en op eigen wijze zonder interventie van volwassenen. Zij doen daar allerlei zintuiglijke ervaringen op. Dit geeft rust en is ook goed voor hun gevoel van eigenwaarde. Deze manier van ontdekkend leren is gezond en zingevend en geeft antwoorden op hun eigen vragen waardoor het tegelijkertijd heel bevredigend werkt.

KleuterklasVan kleuter naar leerling
Bij oudere kleuters, de 5 en 6 jarigen, verandert het spel. Het krijgt een doelgerichter karakter. Aan de overgang van kleuter naar leerling wordt veel aandacht gegeven. Er treedt een sprong op in de ontwikkeling, lichamelijk en psychisch, die voor het geoefende oog waarneembaar is. Het kind wordt schoolrijp oftewel leerrijp. Het belang van spel in de ontwikkeling van kinderen is door de school altijd gezien en gewaardeerd. De landelijke discussie over de terugkeer van de oude kleuterklas hoeft door ons dan ook niet gevoerd te worden.

Wij ervaren het als leerkrachten ook als een tuin vol van levenskrachten, van onschatbaar belang voor de gezondheid nu, later en voor de rest van hun leven!

Reacties zijn gesloten.