Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden

De Zevenster heeft een continurooster:  leerlingen gaan tussen de middag niet naar huis, maar eten met elkaar in de klas.
De schooltijden zijn aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

Kleuterklassen (alle dagen) 8:30 – 13:00
Groep 3 en 4 (ma, wo en vr) 8:30 – 13:00 (di en do) 8.30 – 14:45
Groep 5 t/m 8 (wo) 8.30 – 13:00 (ma, di, do en vr) 8.30 – 14:45

Aansluitend biedt BSO Aurelia buitenschoolse opvang aan uw kind.

Vakanties en vrije dagen:

Vakanties en feestdagen:
Herfstvakantie: maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie:  maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: maandag 15 februari 2021 tot en met vrijdag 19 februari 2021
Paasweekend:  vrijdag 2 april 2021 tot en met maandag 5 april 2021
Meivakantie: maandag 3 mei 2021 tot en met vrijdag 14 mei 2021
Tweede pinksterdag: maandag 24 mei 2021
Zomervakantie: maandag 26 juli 2021 tot en met 3 september 2021

Studiedagen (Hele dagen vrij)
woensdag 14 oktober 2020
vrijdag 18 december 2020          (Vrijdag voor de kerstvakantie)
vrijdag 19 maart 2021
maandag 26 april 2021

Studiemiddagen (vanaf 13.00 uur vrij):
donderdag 5 november 2020
dinsdag 2 februari 2021
dinsdag 20 april 2021
donderdag 17 juni 2021

Korte dagen i.v.m. een jaarfeest:
1e schooldag            maandag 24 augustus2020            vanaf 13.00 uur vrij
Michaelfeest             vrijdag 25 september 2020           vanaf 13.00 uur vrij
sinterklaas                vrijdag 4 december 2020              vanaf 13.00 uur vrij
kerstviering              donderdag 17 december 2020     vanaf 13.00 uur vrij
carnaval                    vrijdag 12 februari 2021                vanaf 13.00 uur vrij
paasviering              donderdag 1 april 2021                  vanaf 13.00 uur vrij
pinksterviering        vrijdag 21 mei 2021                        vanaf 13.00 uur vrij
laatste schooldag     vrijdag 23 juli 2021                         vanaf 11.00 uur vrij

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.