Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden

De Zevenster heeft een continurooster:  leerlingen gaan tussen de middag niet naar huis, maar eten met elkaar in de klas.
De schooltijden zijn aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

Kleuterklassen (alle dagen) 8:30 – 13:00
Klas 1 en 2 (groep 3 en 4) (ma, wo en vr) 8:30 – 13:00 (di en do) 8.30 – 14:45
Klas 3 t/m6 (groep 5 t/m 8) (wo) 8.30 – 13:00 (ma, di, do en vr) 8.30 – 14:45

Aansluitend biedt BSO De Vlindertuin buitenschoolse opvang aan uw kind.

Vakanties en vrije dagen:

Vakanties en feestdagen:

Herfstvakantie                  Zaterdag 21 oktober tot en met zondag 30 oktober 2022
Kerstvakantie                    Zaterdag 24 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
Carnavalsvakantie            Zaterdag 18 februari tot en met zondag 26 februari 2023
Pasen                                Maandag 10 april 2023
Meivakantie                      Zaterdag 22 april tot en met zondag 7 mei 2023
Hemelvaart                       Donderdag 18 mei tot en met zondag 19 mei 2023
Pinksteren                         Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie                  Zaterdag 15 juli tot en met zondag 27 augustus 2023

Studiedagen (Hele dagen vrij)
vrijdag 30 september 2022
dinsdag 6 december 2022
woensdag 15 maart 2023
vrijdag 7 april 2023
dinsdag 30 mei 2023

Studiemiddagen (vanaf 13.00 uur vrij):
maandag 12 september 2022
donderdag 3 november 2022
donderdag 19 januari 2023
vrijdag 27 januari 2023
maandag 6 maart 2023
maandag 19 juni 2023

Korte dagen i.v.m. een jaarfeest of begin van de vakantie:

1e schooldag                     maandag  6 september 2022      vanaf 13.00 uur vrij
Michaël                               Donderdag 29 september 2022 vanaf 13.00 uur vrij
Start herfstvakantie       Vrijdag 21 oktober 2022               vanaf 13.00 uur vrij
Sint Maarten                     Vrijdag 11 november 2022          vanaf 13.00 uur vrij
sinterklaas                          Maandag 5 december 2022        vanaf 13.00 uur vrij
kerstviering                       vrijdag 23 december 2022           vanaf 13.00 uur vrij
carnaval                               vrijdag 17 februari 2023                vanaf 13.00 uur vrij
paasviering                        donderdag 6 april 2023                 vanaf 13.00 uur vrij
Start meivakantie            vrijdag 21 april 2023                       vanaf 13.00 uur vrij
pinksterviering                 vrijdag 26 mei 2023                        vanaf 13.00 uur vrij
laatste schooldag            vrijdag 14 juli 2023                          vanaf 11.00 uur vrij

Reacties zijn gesloten.