Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden

De Zevenster heeft een continurooster:  leerlingen gaan tussen de middag niet naar huis, maar eten met elkaar in de klas.
De schooltijden zijn aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

Kleuterklassen (alle dagen) 8:30 – 13:00
Groep 3 en 4 (ma, wo en vr) 8:30 – 13:00 (di en do) 8.30 – 14:45
Groep 5 t/m 8 (wo) 8.30 – 13:00 (ma, di, do en vr) 8.30 – 14:45

Aansluitend biedt BSO De Vlindertuin buitenschoolse opvang aan uw kind.

Vakanties en vrije dagen:

Vakanties en feestdagen:

Herfstvakantie                Zaterdag 23 oktober tot en met zondag 31 oktober 2021
Kerstvakantie                  Zaterdag 25 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022
Carnavalsvakantie           Zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart 2022
Pasen                               Maandag 18 april 2022
Meivakantie                     Zaterdag 23 april tot en met zondag 8 mei 2022
Hemelvaart                      Donderdag 26 mei tot en met zondag 29 mei 2022
Pinksteren                        Maandag 6 juni 2022
Zomervakantie                 Zaterdag 23 juli tot en met zondag 4 september 2022

Studiedagen (Hele dagen vrij)
Maandag 4 oktober 2021
Maandag 6 december 2021
Vrijdag 24 december 2021 (Dag voor de kerstvakantie)
Woensdag 19 januari 2022
Vrijdag 25 maart 2022
Vrijdag 15 april 2022 (goede vrijdag)

Studiemiddagen (vanaf 13.00 uur vrij):
maandag 20 september
vrijdag 21 januari
maandag 21 maart
vrijdag 17 juni

Korte dagen i.v.m. een jaarfeest:

1e schooldag                     maandag  6 september 2021        vanaf 13.00 uur vrij
Sint Maarten                      Donderdag 11 november 2021     vanaf 13.00 uur vrij
sinterklaas                          vrijdag 3 december 2021              vanaf 13.00 uur vrij
kerstviering                        donderdag 23 december 2021      vanaf 13.00 uur vrij
carnaval                              vrijdag 25 februari 2022                vanaf 13.00 uur vrij
paasviering                         donderdag 14 april 2022               vanaf 13.00 uur vrij
pinksterviering                    vrijdag 3 juni 2022                        vanaf 13.00 uur vrij
laatste schooldag                vrijdag 22 juli 2022                       vanaf 11.00 uur vrij

Reacties zijn gesloten.