Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden

De Zevenster heeft een continurooster:  leerlingen gaan tussen de middag niet naar huis, maar eten met elkaar in de klas.
De schooltijden zijn aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

Kleuterklassen (alle dagen) 8:30 – 13:00
Klas 1 en 2 (groep 3 en 4) (ma, wo en vr) 8:30 – 13:00 (di en do) 8.30 – 14:45
Klas 3 t/m6 (groep 5 t/m 8) (wo) 8.30 – 13:00 (ma, di, do en vr) 8.30 – 14:45

Aansluitend biedt BSO De Vlindertuin buitenschoolse opvang aan uw kind.

Vakanties en vrije dagen:

Het vakantierooster voor schooljaar 2022-2023 ziet er als volgt uit:

Vakanties:
Herfstvakantie                 Zaterdag 14 oktober tot en met zondag 22 oktober 2023
Kerstvakantie                  Zaterdag 23 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024
Carnavalsvakantie           Zaterdag 10 februari tot en met zondag 18 februari 2024
Pasen                               Maandag 1 april 2024
Meivakantie                     Zaterdag 20 april tot en met zondag 5 mei 2024
Hemelvaart                      Donderdag 9 mei tot en met zondag 12 mei 2024
Pinksteren                        Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie                 Zaterdag 6 juli tot en met zondag 18 augustus 2024

Studiedagen (Hele dagen vrij)
Maandag 2 oktober 2023
Woensdag 6 december 2023
Vrijdag 26 januari 2024
vrijdag 29 maart 2024
dinsdag 21 mei 2024

Studiemiddagen / inspiratiemiddagen (vanaf 13.00 uur vrij):
Vrijdag 1 september 2023
Maandag 11 september 2023
Vrijdag 19 januari 2024
Donderdag 8 februari 2024
maandag 18 maart 2024
maandag 17 juni 2024

Korte dagen i.v.m. een jaarfeest of begin vakantie:
1e schooldag                      maandag  28 augustus 2023        vanaf 13.00 uur vrij
Michaël                               Vrijdag 29 september 2023         vanaf 13.00 uur vrij
Start herfstvakantie             Vrijdag 13 oktober 2023               vanaf 13.00 uur vrij
Sint Maarten                       Vrijdag 10 november 2023          vanaf 13.00 uur vrij
sinterklaas                           Dinsdag 5 december 2023           vanaf 13.00 uur vrij
kerstviering                          vrijdag 22 december 2023           vanaf 13.00 uur vrij
carnaval                               vrijdag 9 februari 2024                  vanaf 13.00 uur vrij
paasviering                          donderdag 28 maart 2024           vanaf 13.00 uur vrij
Start meivakantie                 vrijdag 19 april 2024                       vanaf 13.00 uur vrij
pinksterviering                      vrijdag 17 mei 2024                        vanaf 13.00 uur vrij
laatste schooldag                  vrijdag 5 juli 2024                            vanaf 11.00 uur vrij

Reacties zijn gesloten.