Vrijeschool pedagogiek

 

Op vrijebasisschool de Zevenster willen de leerkrachten de kinderen opvoeden tot veelzijdige en 1890653_641707319230152_1203360904_o
geïnteresseerde mensen.
Zij gaan hierbij uit van de behoeftes van de kinderen gekoppeld aan hun leeftijd en ontwikkelingsfase. Zij bieden de kinderen rustige kleuterklassen met veel speelmogelijkheden en geleid spel om te komen tot voorbereidende taal- en rekenvaardigheden.

 

boetserenHet leerstof aanbod is gelijk aan andere basisscholen met daar bovenop een plus programma dat bestaat uit kunstzinnig en ambachtelijk onderwijs zoals:Koorzang, toneelles, blokfluitles, euritmie, handwerken, schilderen, tekenen en boetseren.

Cognitieve, kunstzinnige en sociale vorming zijn gelijkwaardig.
Door dit aanbod ontplooien de leerlingen zich evenwichtig op het gebied van denken, beleven en doen.

 

11336935_875888582478690_9221554232179107771_oBij de vele jaarfeesten die wij vieren beleven de kinderen het ritme van het jaar en de wisseling van de seizoenen. Bovendien versterken deze feesten de sociale gemeenschap binnen de school.
Er is veel aandacht voor de natuur, de kinderen krijgen tuinbouwles en werken in de schooltuin.

Kinderen leren zich vrij te bewegen en vrij te denken: denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. Dit in een sfeer van discipline, rust, regelmaat en respect voor elkaar, de omgeving en zichzelf.
Vandaar de naam vrijeschool.

De kinderen verlaten de school met een prima bagage voor het voortgezet onderwijs.

Meer informatie kunt u vinden op www.watisdevrijeschool.nl en op www.vrijescholen.nl

 


Reacties zijn gesloten.