Ouderschenking

Kiezen voor de vrijeschool betekent kiezen voor onderwijs met extra voorzieningen. Die voorzieningen, nodig om invulling te geven aan het speciale karakter van onze school, worden niet gesubsidieerd door de overheid. We moeten ze zelf financieren.

Wat houden die voorzieningen in?
Onder andere het gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen. Het inzetten van extra vakleerkrachten voor koorzang, handwerken en euritmie. De inzet van een extra leerkracht op onze kleuterklassen.

Bijdrage, dus vrijwillig?
De ouderbijdrage is vrijwillig maar niet vrijblijvend. U heeft zelf invloed op de hoogte van de bijdrage. Er is een normbedrag, een minimum- en een plusbedrag.

Nog even dit!
De ouderbijdrage mag nooit een belemmering vormen om uw kind bij ons op school op te geven!

U vindt de formulieren voor de ouderschenking en de verantwoording hiervan in de ‘downloads’ onderaan de pagina.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.