Computergebruik

De Zevenster kiest ervoor om de leerlingen op de basisschool minder I.C.T. aan te bieden dan gebruikelijk is op groep7en8
reguliere scholen. Een app kan een kind niet leren rekenen en lezen. Bij leerprocessen van  jonge kinderen gaat het om betrokkenheid en sociaal contact met de leerkracht en de klasgenoten. Daar is echte interactie voor nodig! Betrokkenheid van kinderen en ook van ouders komt van goede leerkrachten die goede leerplannen en lesmethodes hanteren. Het gaat om het enthousiasme dat leerkrachten op kinderen en ouders overdragen. Alleen dan wordt de vrije wilsontwikkeling van jonge kinderen gestimuleerd. Dit heeft dan weer tot gevolg dat de leerlingen werkelijke interesse in de wereld, de mensen en zichzelf ontwikkelen.

groep6De leerkracht die met gewoon bordkrijt voor de ogen van de kinderen een kleurrijke tekening maakt, zal bewondering oproepen. De leerlingen zien dat de leerkracht hier moeite voor moet doen. Zij ervaren  het scheppingsproces van de leerkracht. Dit zet dan ook aan tot nabootsen hiervan en tot eigen creaties.

De computer wordt overigens wel ingezet bij kinderen met lees-of rekenproblematiek. Voor hen is het noodzaak om veel bepaalde leerstof te herhalen om deze als het ware, te kunnen automatiseren. Onze oudste leerlingen zitten wel eens achter de computer om naslagwerk te doen voor bepaalde vaklessen of te werken aan een spreekbeurt. En natuurlijk wordt er gewerkt aan mediawijsheid van de leerlingen.

Reacties zijn gesloten.