Stichting Pallas

Stichting Pallas

Sinds 2001 is de Zevenster bestuurlijk opgegaan in stichting Pallas. Stichting Pallas is een organisatie die is ontstaan uit de bestuurlijke fusie van vrijescholen in zuid-oost Nederland, en stimuleert de onderlinge samenwerking tussen de aangesloten scholen, om voordeel te behalen op organisatorisch, onderwijskundig, en financieel terrein. Intussen zijn er 14 scholen aangesloten bij Pallas.

De stichting Pallas bestaat uit;

  • bestuur, bestaande uit vijf leden.
  • stafbureau; bestaande uit drie medewerkers.
  • bovenschoolse directie.
  • schoolleiders van de lokale scholen, welke zijn verenigd in het schoolleidersoverleg.

Stichting Pallas
Postbus 30149
6803 AC Arnhem

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.