Contact

Vrijebasisschool de Zevenster                                                                                 Kindercentrum De Vlindertuin
Bronkhorstsingel 7                                                                                                                  Bronkhorstsingel 9
5403 NA Uden                                                                                                                         5403 NA Uden
Tel. 0413 33 29 11                                                                                                                    Tel. 0413 33 29 83
Email: directie@zevenster-uden.nl                                                                                    Email: vlindertuin.uden@gmail.com

Reacties zijn gesloten.