Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV PO 30 06)

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp.

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze school, samen met andere scholen en besturen, samen in Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06).

Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Bijvoorbeeld als er sprake is van dyslexie, bij gedragsproblemen, bij meer- en hoogbegaafdheid of bij taalachterstanden. In passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, leerkrachten en andere professionals, ouders, jeugdhulp, partners, gemeenten en het samenwerkingsverband.

Hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, leest u op de website van SWV PO 30 06. Hier vindt u ook een infographic en animatiefilm die meer uitleg geven. De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd. In het Ondersteuningsplan van SWV PO 30 06 staan afspraken over hoe we samenwerken, waar we in de periode 2019-2023 aan werken, hoe we middelen inzetten en hoe we kwaliteit bewaken. Meer weten of op de hoogte blijven over passend onderwijs? Dat kan via www.swvpo3006.nl

Ouder- en jeugdsteunpunt

Ga meteen naar de website van ons ouder- en jeugdsteunpunt!

Op de website van het ouder- en jeugdsteunpunt uit deze regio vinden ouders en jeugdigen informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Ook uitleg van begrippen en handige links zijn op de website te vinden.

Het steunpunt is te bereiken bij vragen of voor advies, al neemt het geen taken over van de scholen of het samenwerkingsverband.

Ouders en jeugdigen hebben we betrokken bij het ontwikkelen van het steunpunt. De komende tijd gaan we doorontwikkelen. Er komen bijvoorbeeld ook vragen en antwoorden voor jeugdigen op de website.

Meer weten? Ga naar www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl

Reacties zijn gesloten.