Zevenster Bewegingsschool

Speerpunt beweging sinds januari 2014

De kinderen gaven een voorstelling van Euritmie

Een overzicht van de activiteiten op de Zevenster.
Begin schooljaar 2014-2015 hebben wij op de eerste ouderavond onze plannen om het bewegingsonderwijs nog meer aandacht te geven met u gedeeld. Graag willen wij terugblikken met u op een schooljaar in beweging. Tijdens een studiemiddag hebben wij vier speerpunten geformuleerd voor dit jaar met als doel “meer bewegen op school”:

  1. Buiten spelen voor alle kinderen stimuleren.
  2. Beweging tijdens de lessen en als tussendoortje
  3. Ontwikkeling van de motoriek
  4. Motorische Remedial Teaching (MRT) uitbreiden van kleuters t/m groep 4

1. Buiten spelen stimuleren
Iedere week introduceert een leerkracht het nieuwe ‘spel van de week’ tijdens de weekopening en enthousiasmeert de kinderen. Dit spel hebben wij eerst met ons team de week ervoor, voorafgaand aan de pedagogische vergadering ervaren.  Het spel heeft weinig materiaal nodig en weinig begeleiding en kan dus door de leerkracht gemakkelijk geïntroduceerd worden. De spelen zijn zo gekozen dat alle kinderen actief zijn en niet langs de kant staan omdat ze bijvoorbeeld getikt zijn. De regels zijn simpel, zodat er direct met het spel begonnen kan worden en het speelkwartier ten volle benut wordt. Kinderen die niet tot spel komen kunnen altijd meedoen. De pleinwacht let hier op tijdens het speelkwartier. Op lange termijn heeft dit systeem als effect dat kinderen flexibel om kunnen gaan met regels en spelen, genoeg bagage hebben om zelf een nieuw spel-element in te brengen of zelfs een nieuw spel te bedenken. De verschillende spelen worden verzameld op een poster die opgehangen wordt aan de kant van het plein zodat die voor blijvende inspiratie kan zorgen. Alle spelen die spel van de week geweest zijn blijven beschikbaar.
Er zijn materialen aangeschaft voor het buiten spelen en voor de MRT. Het materiaal wordt regelmatig uitgebreid en/of aangevuld. Het materiaal is gericht op de verschillende leeftijdsgroepen. Het moet direct gebruikt kunnen worden zodat de pauzes ten volle benut kunnen worden.

2. Beweging tijdens de lessen
Op de Vrije school is leren vanuit de beweging altijd een belangrijke onderdeel geweest. De Vrije school heeft als uitgangspunt dat het onderwijs een ritmisch geheel moet zijn van in- en uitademing. Ofwel inspanning en ontspanning. Ritme en beweging ondersteunen de geheugenfunctie in belangrijke mate. De leerkrachten zijn daarmee weer bewuster aan de gang gegaan. Met het team deden wij iedere week een “energizer “. De leerkracht deed deze bewegingen vervolgens met de klas. Om alert te blijven heeft iedereen ( ook een volwassene ) het nodig om zo nu en dan in beweging te komen. De hersenen krijgen weer zuurstof en kunnen na het bewegen weer functioneren. Hierdoor kan het kind de nieuwe leerstof weer opnemen. . Inmiddels hebben wij al een hele map met energizers verzameld . De leerkracht kan een energizer kiezen die op dat moment passend is voor de klas.

3. Ontwikkeling
.Je ziet ze op ieder schoolplein. Kinderen die als eerste op de bovenste ladder van het klimrek zitten, of als ze de kans krijgen in de boom. Je denkt dat zit wel goed met de motorische vaardigheden. Vaak blijkt bij motorisch onderzoek dat deze kinderen helemaal niet op één been kunnen staan. De dynamische balans is goed, maar de statische balans blijkt onvoldoende. Of kinderen kunnen bijvoorbeeld niet op tijd stoppen met de beweging.
Tijdens één gymles brengen wij in kaart hoe de individuele ontwikkeling en conditie van alle kinderen is. In de vorm van een circuit voeren alle kinderen oefeningen uit die te maken hebben met basisvaardigheden. Het circuit is passend bij een bepaalde leeftijdscategorie. Aan het eind van de les is aan de hand van een scorelijst zichtbaar welke kinderen met welke ontwikkelingsgebieden nog moeite hebben. Kinderen kunnen dan in de MRT nog eens extra vaardigheden oefenen of wij kunnen ouders in een gesprek advies geven voor fysiotherapie op grond van onze bevindingen.
De motoriek vormt een belangrijke basis voor de gehele ontwikkeling.

4. MRT groep 2 t/m 4
Vanaf het begin van schooljaar 2014-2015 hebben de kleuters vanaf 5 jaar en de kinderen van groep 3 en 4 veel leuke materialen om in een kleine groep extra vaardigheden te oefenen.
Het gehele lerarenteam is enthousiast over de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar. Het bewegingsonderwijs heeft een nieuwe impuls gekregen. En de kinderen  hebben zichtbaar geprofiteerd. Met veel plezier. Ook dit schooljaar zullen wij onze aandacht blijven richten op beweeglijk onderwijs in de ruime zin van het woord.
En mooi is het natuurlijk dat er inmiddels onderzoek gedaan is naar het effect van bewegen op leren. Misschien heeft u dat in het nieuws voorbij zien komen. Wilt u er meer over weten, dan verwijs ik u hiervoor naar onderstaande link.

Artikel: Al springend leer je beter rekenen

Bianca Vet
Uden 5-11-2015

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.