Themadag Onder- en bovennatuur in de Mysteriedrama’s

Themadag Zondag 20 november 2016

Onder- en bovennatuur in de Mysteriedrama’s

Aanvang: 10.00 uur
Het Drempeltheater zal uit het eerste Mysteriedrama van Rudolf Steiner ‘De poort van de inwijding’ het vierde en het zesde tafereel opvoeren, waarin wij Johannes in mediatie zien en getoond wordt wat hij gedurende die meditatie beleeft. We horen Lucifer en Ahriman als eerste spreken. Johannes ziet Capesius en Strader in gesprek met De geest van de elementen en telkens wanneer zij een weerwoord geven, klinkt er donder en flitst er bliksem door de ruimte als reactie op hun hoogmoed en kleingeestigheid. De geest van de elementen vraagt een offer van ze. Omdat zij dit offer zelf niet kunnen brengen, komt het op Felicia Balde neer, die dit in de vorm van een sprookje moet doen.
Er zal een voordracht worden gehouden en een demonstratie worden gegeven door ‘Klank en Kleurtherapie’ o.l.v. Eveline Hirschmann (muziektherapeute) en Geralda Geerligs (euritmietherapeute).
In de middag zullen er werkgroepen zijn met o.a. schilderen, spraak en euritmie.
Een van de dingen die wij uit het tegenwoordige leven zouden kunnen vergelijken met wat in bovengenoemde taferelen klinkt, is het grote vraagstuk over de uitvinding van bijvoorbeeld plastic en de gevolgen van het niet goed doordenken bij het uitvinden en uitvoeren daarvan en wat dit veroorzaakt en betekent op de lange termijn voor mens en natuur.


Zondag 20 november 2016
Plaats Stichtse Vrije School (bovenbouw), Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist
Tijd 10.00-16.30 uur (vanaf 9.30 uur ontvangst met koffie en thee)
Kosten € 30,00 (jongeren en studenten € 15,-).
Overmaking op rekeningnr. NL33 TRIO 0784 9539 02
t.n.v. Drempeltheater in De Lier o.v.v. ‘Themadag november 2016’

Aanmelden info@drempeltheater.nl of 06 2216 4005
Meer informatie www.drempeltheater.nl
Het Drempeltheater bestaat uit een groep amateurspelers en medewerkers,
onder leiding van regisseur Laura Bargmann. De uitvoering van de Mysteriedrama’s is
een gezamenlijk kunstproject: drama, spraakvorming, muziek, licht en euritmie vormen
een geïntegreerd geheel. Zie verder: www.drempeltheater.nl

flyer_drempeltheater_screen-2

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.