Ouderkring

De Ouderkring 2016/2017

In de ouderkring overleggen de ouders met de schoolleiding van de Zevenster en de oudergeleding van de MR. Doel is te komen tot de uitwisseling van ideeën, informatie en ervaringen over diverse schoolzaken. Elke klas wordt door twee ouders vertegenwoordigd. Daarnaast zijn andere geïnteresseerde ouders welkom. De ouderkring vergadert zes keer per jaar. De ouderkring geeft de ouders de gelegenheid om gehoord te worden en om hun expertise met de schoolleiding te delen. Voor de schoolleiding is de ouderkring een klankbord.

Voorzitter | Mike Saatrube (Nathan – Groep 6)
Secretaris | Claudia Thyssen (Marijn – Kleuterklas Trudy | Jeroen – Groep 4)

Bas Mélotte  (India – Kleuterklas Hanneke | Sterre – Groep 3)
Floor-Anne van Vliet (Bas – Groep 4 | Job – Groep 5)
Charlotte van de Oudenalder (Luc – Groep 4 | Cas – Groep 6)
Esther van Dinter (Suzanne – Groep 7)

Wil jij je ook aansluiten als ouder in de ouderkring? Laat het ons weten!

Mocht u een vraag hebben of iets willen inbrengen, dan kunt u ons uiteraard aanspreken op het schoolplein, of mailen via ouderkring7ster@gmail.com

Reageren is niet mogelijk